XXII. Kolštejnský okruh • Branná 7.–8. 9. 2019

XXII. KOLŠTEJNSKÝ OKRUHO CENU VÁCLAVA PARUSE

7.-8. září 2019
AČR 210/408
Přebor AČR v jízdách pravidelnosti historických
silničních závodních motocyklů a sidecarů

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 

1. Oznámení
Moto klub Šléglov v AČR pořádá mezinárodní podnik historických závodních motocyklů, supersportovních strojů a sidecarů (Přebor ČR JPHZM). Jízdy pravidelnosti jednotlivých tříd se uskuteční 7.-8. 9. 2019 pod názvem XXII. Kolštejnský okruh o Cenu Václava Paruse. Podnik je zapsán v kalendáři MS AČR pod pořadovým číslem AČR 210/408.

2. Sekretariát pořadatele
Obecní úřad Branná
788 25 Branná 23
e-mail: moto@branna.eu

3. Trať
Délka okruhu je 2000 m, šíře vozovky je 6-9 m, převýšení 40 m. Parkoviště závodních strojů je vně okruhu, přístup je pouze po okruhu před uzávěrkou závodní tratě. Boxy jsou v prostoru startu a cíle. Závody se pojedou proti směru hodinových ručiček na silnici kolem obce a obcí Branná (okres Šumperk, kraj Olomoucký). Nedílnou součástí ZU je plánek trati.

4. Předpisy
Podnik bude uspořádám v souladu s Všeobecným sportovním řádem MS AČR, řády silničních závodů MS AČR a těmito Zvláštními ustanoveními.

5. Činovníci

Ředitel podniku

Tomáš Jenčovský

Předseda jury

Jan Mejstřík

Členové jury

Filip Arnošt, Michal Slovák

Hlavní technický komisař

Oldřich Prokop

Techničtí komisaři

Jaroslav Rolc, Karel Bušta

Hlavní časoměřič

Vlastimil Lobiš

Tajemník podniku

Ivo Burian

Vedoucí lékařské služby

MUDr. Gilbert Houndjo

 

6. Kategorie a třídy jízdy pravidelnosti
K označení stroje smí být použity tabulky elipsovitého tvaru 285x235 mm. Rozměry číslic: výška 140 mm, šířka 80 mm – dle řádů FMS AČR. Písmeno označující kategorii je o polovinu menší než číslice.

Kategorie

Rok

Tabulka

Číslice

A

Antik 

do r.1919 

bílá 

 černé 

B

Vintage 

1920 – 1930 

bílá

černé 

C

Post Vintage 

do 350 1931 – 1949 

černá

bílé 

E

Post Vintage 

nad 350 1931 – 1949 

černá

bílé 

F

Classic do 175 

1945 – 1967 

H

Classic do 250 

1945 – 1967 

J 

Classic do 350 

1945 – 1967 

K

Classic nad 350

 1945 – 1967 

L

do 50 

do r. 1983 

M

Sidecary 

do r. 1949 

P 

Sidecary Classic – sedačky 

1950 – 1967 

N

Sidecary Classic - klekačky 

1950 – 1967 

 R

GP do 250 

1968 – 1978 

S

GP nad 250

1968 – 1978 

T

Clubsport 125/2T + 250/4T 

do r. 1978 

U

Clubsport 250/2T+ 350/4T 1vál. 

do r. 1978 

V

Clubsport 500/ 2 vál. 

do r. 1978 

W

Clubsport 750 /2 vál.+500/vícev. 

do r. 1978 

X 

Clubsport do 1000 

do r. 1978 

 Y

Sidecary Grand Prix do 500 

1968 – 1978 

Z

Sidecary Inter 750/2T + 1000/4T

Pro kategorie F,H,J,K,L,R,S,T,U,V,W,X,O je stanovena barva tabulek podle objemu motoru:

Objem 

Barva tabulky 

Barva čísla

 50 ccm  

bílá  

černá 

 125 ccm  

černá  

bílá 

 175 ccm  

červená

bílá 

 250 ccm  

zelená 

bílá 

 350 ccm  

modrá  

bílá 

 500 ccm  

žlutá  

černá 

 750 ccm  

bílá  

černá 

 750-1000 ccm 

bílá  

červená

Sidecar

kategorie

barva tabulky

barva čísla

do r. 1978

 M 

černá 

bílá

 N 

žlutá 

černá 

 P 

žlutá 

černá 

1968 - 1978

 Y 

zelená 

bílá 

 Z 

zelená 

bílá

Sportovní podnik je přístupný jezdcům, držitelům národní, mezinárodní, FIM Europe a FIM licence vydané MS AČR. U DMSB platí také licence H pro jízdu pravidelnosti. Držitelé licencí vydaných jinou FMN předloží souhlas se startem.
Jízd pravidelnosti se mohou zúčastnit pouze testované originální historické závodní a supersportovní silniční motocykly sólo a sidecary do roku výroby 1978 ( nebo jejich přesné repliky ). Označení stroje startovním číslem si zajistí jezdec sám.
O přidělení startovního čísla rozhoduje pořadatel.

7. Povolený počet jezdců
Maximální povolený počet jezdců je následující:

Motocykly sólotrénink: 26 jezdcůzávod: 26 jezdců
Sidecarytrénink: 20 jezdcůzávod: 20 jezdců

V případě malého počtu účastníků v některých třídách si pořadatel vyhrazuje právo tyto třídy sloučit, jejich hodnocení bude provedeno samostatně.

8. Přihlášky a startovné
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři nebo elektronicky a musí být doručeny pořadateli do 26.srpna 2019. Přihlásit se lze nejvýše do dvou kategorií (kromě sidecarů). Odeslání přihlášky pořadateli žadatel respektuje podmínky „Zvláštního ustanovení“ a také případné nutné změny vydané jako „Prováděcí ustanovení“. Přihlášky budou potvrzovány prostřednictvím e-mailu. Startovní listina bude zveřejněna na internetových stránkách www.kolstejnskyokruh.cz (od 1.9.2019). Zařazení do startovní listiny nahrazuje potvrzení startu. Přihlášky došlé po uzávěrce nemusí být přijaty. Startovní čísla přiděluje pořadatel dle slučování tříd a dle organizačních možností.

Adresa: Obecní úřad E-mail: moto@branna.eu
788 25 Branná

Úhrada vkladů bude prováděna bankovním převodem na účet č. 2801422616/2010 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ5620100000002801422616). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení! nebo u formální přejímky hotově s příplatkem 500 Kč k ceně vkladu.

Kategorie B, C, E………………………………………………………………………….....1 500 Kč
V případě dvojitého startu se toto startovné v kategorii B, C, E započítává jako první
Ostatní kategorie (F, H, J, K, L, R, S, T, U, V, W, X)………………………………………..1 700 Kč
Sidecary……………………………………………….……………………………………….500 Kč
Dvojitý start…………………………………………………………………………………..+500 Kč

Součástí vkladu je pojištění odpovědnosti účastníka akce.

9. Administrativní a technická kontrola
Žádnému jezdci nebo stroji není povolen vstup na trať, aniž by prošel administrativní a technickou kontrolou. Přejímka strojů bude prováděna v parkovišti závodních strojů (PZS) v prostoru náměstí v Branné dle časového rozvrhu:
všechny třídy – pátek 6.9. od 14.00 do 20.00 a sobota 7.9. od 7.00 do 8.00 hodin
Přejímky se účastní jezdec, popřípadě spolujezdec, s určenou schválenou výstrojí, technickou kartou, licencí a technickou dokumentací. Dojde-li v době pořádání podniku k nehodě závodního stroje, bude nařízena opakovaná technická prohlídka.

10. Trénink
Sobota 7.9.2019
Mimo určenou dobu tréninků je přísně zakázáno jezdit se závodním strojem po dráze.

1. měřený trénink

2. měřený trénink

T1

8:15 – 8:30

T1

12:55 – 13:10

T2 + F

8:40 – 8:55

T2 + F

13:20 – 13:35

J + E

9:05 – 9:20

J + E 

13:45 – 14:00

W + S

9:30 – 9:45

W + S

14:10 – 14:25

B + C + L

9:55 – 10:10

B + C + L

14:40 – 14:55

K + R

10:25 – 10:40

K + R

15:10 – 15:25

H

10:50 – 11:05

H

15:35 – 15:50

Sidecary

11:20 – 11:35

Sidecary

16:05 – 16:20

U + X

11:50 – 12:05

U + X

16:35 – 16:50

V

12:20 – 12:35

V

17:00 – 17:15

Na start se kvalifikují všichni jezdci , kteří ujedou v obou trénincích minimálně 3 kola. Jezdci přihlášení do dvou tříd musí absolvovat aspoň 4 tréninková kola a tato 4 kola musí být součtem kol absolvovaných v obou třídách. Postavení na startu v přeboru JPHZM určí pořadatel. Časový rozvrh může být upraven podle počtu jezdců ve třídách. Postavení na startu v přeboru JPHZM určí pořadatel. Časový rozvrh může být upraven podle počtu jezdců ve třídách.

11. Jízda pravidelnosti - časový rozvrh
Neděle 8. 9. 2019
Start jízdy pravidelnosti ve všech kategoriích a třídách bude hromadný s motorem v klidu na znamení startéra. Roztlačovat motocykl musí zásadně jezdec. Není-li jezdec schopen svůj motocykl bez pomoci roztlačit, startuje z poslední řady, což nejpozději do skončení tréninků ohlásí řediteli závodu. Jezdec roztlačující motocykl s pomocí odstartuje až na pokyn pomocníka startéra. Pokud jezdec neodstartuje do 20 vteřin , musí okamžitě odtlačit stroj ze závodní dráhy. Předčasný start se trestá 60 trestnými body. V případě špatného počasí bude start prováděn z důvodu bezpečnosti jezdců postupně v dohodnutých intervalech. Po projetí prvého kola časoměřiči provádějí měření dalších okruhů. Hodnocená měřená kola jsou určena před jízdou a zná je pouze sportovní komisař a časoměřič. Naměřené časy se porovnávají se základním časem druhého kola. Časové rozdíly od základního kola v 0,01 vteřiny se přepočítávají na body. Pro výsledné hodnocení se body sčítají. Pořadí se určuje součtem množství trestných bodů. V případě shody se jako pomocné krierium použije rozdíl času v 0,001 vteřiny. Hodnocení jsou všichni jezdci, kteří projedou cílem pod šachovnicovým praporem. Body za absolutní pořadí do přeboru ČR jsou přidělovány jen držitelům licence AČR. Po projetí cílem závodu jezdci pokračují ve směru jízdy závodu a budou pořadateli navedeni do parkoviště závodních strojů.

Časový harmonogram 8. 9. 2019:

Slavnostní zahájení 8:20 – 8:30

Třída

Příprava

Start jízdy

Čas jízdy

T1

08:50

09:00

15 minut

T2 + F

09:35

09:45

15 minut

J + E

10:15

10:25

15 minut

W + S

10:55

11:05

15 minut

B + C + L

11:40

11:50

15 minut

K + R

12:25

12:35

15 minut

H

13:05

13:15

15 minut

Sidecary

13:45

13:55

15 minut

U + X

14:30

14:40

15 minut

V

15:10

15:20

15 minut

Vyhlášení výsledků a vítězů na náměstí ihned po skončení poslední jízdy.

12. Ceny
Vyhlášení tří nejúspěšnějších jezdců v kategoriích přeboru JPHZM bude provedeno bezprostředně po skončení poslední jízdy. Věcné ceny budou předány při slavnostním ceremoniálu.

13. Protesty
Všechny protesty musí být v souladu s Disciplinárním řádem MS AČR doloženy vkladem 5.000 Kč. Protest nemůže být přijat proti výroku ředitele závodu, sportovního komisaře nebo jiného činovníka. Při JPHZM nelze podat protest proti naměřenému času.

14. Kontroly
V průběhu podniku se budou provádět namátkové kontroly na přítomnost alkoholu a omamných látek.

15. Palivo
Lze použít palivo dle konstrukčních potřeb motocyklu a v souladu s Technickými řády. Jezdec použije palivo uvedené v technické kartě. Palivo pořadatel nezajišťuje. Nejbližší čerpací stanice: Hanušovice, Lipová Lázně, Jeseník.

16. Pojištění
V souladu s článkem 110.1 Všeobecného sportovního řádu pojištění třetí strany pokud se týče jezdců, spolujezdců, soutěžících a činovníků v případě nehody přihodivší se třetím osobám během podniku je v zodpovědnosti pořadatele. Pořadatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti účastníků akce za škodu způsobenou provozem jeho vozidla při sportovní akci. Poplatek za toto pojištění je součástí startovného.
Tento podnik je pojištěný proti škodám způsobeným třetím osobám na věcech nebo majetku prostřednictvím pojistné smlouvy číslo: 7721116973 - Kooperativa, a.s. Vienna Insurance Group prostřednictvím pojišťovací makléřské společnosti Platinum Consulting, s.r.o.
Pořadatel se zříká veškeré odpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů vzniklé při nehodě, kterou si závodníci způsobí při sportovní akci vzájemně mezi sebou, při ohni, nebo při jiných případech.
Vydáním souhlasu se startem každá FMN potvrzuje, že jezdec (spolujezdec) je pojištěn v souladu s požadavky s FIM Europe.

17. Parkoviště závodních strojů – boxy
Do parkoviště závodních strojů mají přístup jezdci, mechanici a doprovod. Jezdec je zodpovědný za pořádek a chování svých mechaniků a doprovodu v parkovišti závodních stojů.

18. Nájezd na trať a výjezd z trati
Jezdci odjíždějí z parkoviště ke startu za zaváděcím vozidlem ve směru jízdy závodu. Výjezd z trati dle bodu 10.

19. Vzdání se odvolání proti sportovním autoritám
Nezávisle na požadavcích Všeobecného sportovního rádu MS AČR se zúčastnění jezdci a spolujezdci zříkají všech práv na odvolání se proti pořadateli a zříkají se uplatňovat nároky vůči pořadateli, jeho zástupcům nebo zprostředkovatelům arbitráží, před soudem nebo každým jiným způsobem, který nepředvídá Všeobecný sportovní řád pro všechny škody, za které by mohli být vystaveni zodpovědnosti v důsledku všech činů nebo opomenutí pořadatelů, jeho činovníci, zástupci nebo zprostředkovatelé použitím těchto ustanovení.

20. Závěrečná ustanovení
Jury je oprávněna vydat jako součást těchto „Zvláštních ustanovení“ prováděcí ustanovení, která řeší případné změny pro pořádaný podnik. Pořadatel si vyhrazuje v případě mimořádných událostí podnik odvolat nebo odložit. Rovněž vyšší moc zprošťuje pořadatele povinnosti dodržení závazků vůči jezdcům.

V Branné 05. 08. 2019
Tomáš Jenčovský v. r.
ředitel závodu

Ivo Burian v. r.
tajemník závodu

Schváleno MS AČR dne: 06. 08. 2019

Zde zvláštní ustanovení ke stažení