Informace pro jezdce

Vzhledem k omezenému prostoru pro parkování a zázemí jezdců jsme přistoupili stejně jako v loňském roce k omezení počtu doprovodných vozidel v prostoru depa.
Na formální přejímce bude vydána PARKOVACÍ KARTA, (vždy jedna na jezdce). Karta bude doplněna SPZ a umístěna za předním sklem automobilů. Karta je chráněna hologramem.
POZOR: Vozidla která nebudou označena budou vykázala z prostoru depa.
Předem děkujeme za dodržování podmínek k parkování v prostorach depa.
Ředitelství závodu.