Výsledky 2018
Příspěvek

B Trénink 1 Trénink 2 Rošt Jízda pravidelnosti B C Trénink 1 Trénink 2 Rošt Jízda pravidelnosti C E Trénink 1 Trénink 2 Rošt Jízda pravidelnosti E F Trénink 1 … Read More

Sobotní večer
Příspěvek

Atmosféra závodů v Branné vždy byla svým způsobem jedinečná. Není to sterilní okruh, ale prastaré městečko s kouzelným náměstím. Zde jsme se vždy večer sešli, popíjeli pivo a řešili otázku Života, … Read More

Akreditace novinářů
Stránka

Akreditaci novinářů si může vyzvednout od pátku od 14 hodin na obecním úřadě, kde budou přejímky. Je nutné předložit váš platný novinářský průkaz a podepsat dokument, že jste si přečetli … Read More

Seznam přihlášených 2023
Stránka

Aktualizováno 25. 8. 2023 V neděli 20.8.2023 byly přihlášky uzavřeny. Závodníci, kteří jsou barevně označeni, již zaplatili i startovné.Competitors, who are color-coded, have already paid the entry fee. Třída B … Read More

Časový harmonogram
Stránka

Aktualizováno 18. 7. 2023 XXIV. Kolštejnský okruh • Branná 2023 Časový rozvrh je předběžný a může být podle potřeby a počtu jezdců ve třídách případně upraven. Sobota 7:00 – 8:00 … Read More

Všeobecné podmínky účasti
Stránka

Jezdec / zákonný zástupce připojeným podpisem na přihlášce stvrzuje, že jezdec je pojištěn v souladu s řády FMS AČR, UEM či FIM (podle typu podniku), závaznými pokyny pro pojištění zveřejněnými v Ročence FMS … Read More

Přihláška pro závodníky
Stránka

XXIV. Kolštejnský okruh • Branná 9.–10. 9. 2023 Přebor AČR v jízdě pravidelnosti historických silničníchzávodních motocyklů a sidecarůInternational Motorcycle RaceInternationales Motorradrennen AČR 210/503 Přihlášky byly uzavřeny

Václav Parus
Příspěvek

Václav Parus se narodil 18. 9. 1926 v Mělníku. Mistrovství republiky silničních motocyklů se účastnil v letech 1955 až 1969. Do kronik českého motorismu se zapsal nesmazatelně na strakonické ČZ … Read More

1 2 3 4 5 6