Naplánujte si výlet do Jeseníků

Hrubá horská úbočí a do mraků se vzpínající svahy chrání malebná horská údolí pod sebou. Jinde se turistické stezky klikatí po malebných kopcích a překračují zurčící potoky a říčky. Zapadlé vesničky, historická centra větších měst se střídají s technickými unikáty známými po celém světě. Ponurá historie čarodějnických procesů se protkává s moderním životem. Jeseníky jsou dosud neobjeveným rájem. Načerpejte jejich energii a sílu

Jeseníky jsou skutečně jedinečné. Nikde ve střední Evropě nenajde návštěvník kombinaci současně tak drsné a malebné krajiny.

Příroda Jeseníků zaujme a nadchne i nepřírodovědce. Míra nadšení odborníka nad výskytem vzácných druhů, vrchovištními rašeliništi či kryoplanačními terasami je pak již téměř nepředstavitelná. Při pobytu v přírodě se vždy chovejte ohleduplně, aby její krásu, bohatství a jedinečnost mohli obdivovat i ostatní.

Kolik existuje v zemi míst, kde při pohledu z jednoho kopce k druhému není vidět dílo lidské ruky? Jeseníky taková stále mají. Nachází se zde úzké lesní cesty vinoucí do kopce nebo klesající do údolí, které nabízejí nádherné výhledy do krajiny, nekonečné pastviny a lesy.