Úplná uzavírka silnice kolem obce Branná

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk povolil úplnou uzavírku silnice III/369, v úseku od křižovatky se silnicí III/44645 po křižovatku s místní komunikací (p.č. 2091/15, k.ú. Branná) v Branné z důvodu pořádání sportovní akce „XXIII. Kolštejnský okruh o cenu Václava Paruse“ v termínech: dne 11.9. 2021 (od 8.30 do 18.30 hod.) a dne 12. 9. 2021 (od 8.30 do 17 hod.).